Mặt cắt ngang hố thang máy

kích thước thang máy loại nhỏ

Mặt cắt ngang hố thang máy có kích thước nhỏ

0974558223